Kultura i edukacja

Bajkonur

Bajkonur

W 2011 roku Fundacja stworzyła Bajkonur - pierwszy łódzki inkubator muzyczny, łączący pod jednym dachem scenę, studio nagraniowe, sale prób, szkołę muzyczną oraz bar. W oparciu o środki pozyskane z darowizn, fundacja zaadaptowała przestrzeń w postindustrialnym kompleksie WI-MA w Łodzi przy al. Piłsudskiego 135.

Bajkonur jest przedsięwzięciem non-profit – środki pozyskane z wynajmu sal przeznaczane są na organizowanie wydarzeń kulturalnych. W ciągu pierwszych dwóch lat działalości w Bajkonurze 200 zespołów zagrało ponad 800 prób 200, a na scenie zagościło ponad 40 wykonawców polskich i zagranicznych.

Strona projektu Bajkonur
Fanpage projektu Bajkonur na Facebooku
Strona społeczności WI-MA

LDZ Music Festival

Fundacja jest organizatorem festiwalu muzycznego LDZ, poświęconego nowym trendom i zjawiskom na polskiej scenie muzycznej. Edycje 2012 i 2013 zostały zrealizowane w oparciu o dotacje z Wydziału Kultury Urzędu Miasta Łodzi.

Strona LDZ Music Festival 2013

Wsparcie dla instytucji

Logo Teatru Szwalnia

W 2009 roku Fundacja wsparła finansowo projekt Szwalnia Amatorów Teatru, realizowany przez łódzkie stowarzyszenie Targowa 62. Stowarzyszenie powstało w 2004 roku i zrealizowało kilkadziesiąt wydarzeń artystycznych, warsztatów twórczych dla młodzieży i osób niepełnosprawnych. Grupa Targowa 62 powołała do życia Festiwal Monodramów Monofest, Letnią Akademię Artystyczną – cykliczny wakacyjny warsztat twórczy dla młodzieży, oraz łódzki Teatr Szwalnia.

Inne projekty

W latach 2009–2010 Fundacja nawiązała współpracę z Integracyjną Szkołą Podstawową w Łodzi i objęła opieką kilkoro dzieci, wspierając finansowo zakupy sprzętu komputerowego, oprogramowania i podręczników szkolnych, a także dofinansowując wyjazdy edukacyjne i kursy językowe.

W latach 2007–2008 Fundacja współfinansowała wyjazdy na obozy sportowo-wychowawcze. Pomoc skierowana została do uzdolnionych i  zaangażowanych we własny rozwój młodych ludzi (Jurek i Paweł), pochodzących z rodzin, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej.

W 2007 roku Fundacja zrealizowała projekt związany z ideą wychowywania dzieci i młodzieży poprzez trening sztuk walk, obejmujący rozwijanie sprawności psychofizycznej, zdolności przełamywania własnych słabości, naukę samodyscypliny i odpowiedzialności. Więcej informacji na stronie archiwalnej projektu: Wyprawa Trenera Roberta Karpińskiego 2007.