Zdrowie

Fundacja finansowała rehabilitację osób niepełnosprawnych oraz wspierała beneficjentów w zakupach usług medycznych i lekarstw.

Publiczne programy pomocowe

W latach 2010-11 Fundacja Brandsa uzyskała dofinansowanie od Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi (RCPS). Pozyskane środki przeznaczone zostały na dofinansowanie kosztów rehabilitacji osób niepełnosprawnych w miejscu ich zamieszkania.