Fundacja Brandsa w liczbach

Poniższe tabele prezentują wartość i strukturę wydatków Fundacji w kolejnych latach działalności.

2011

Program / grupa kosztów Wydatki Udział w kosztach
Edukacja i kultura 49.567,86 31,91%
Zdrowie (rehabilitacja) 10.920,00 7,03%
Pomoc społeczna 90.076,33 57,99%
Działalność gospodarcza 3013,80 1,94%
Koszty administracji 1745,80 1,12%
RAZEM 155.323,79 100,0%

2010

Program / grupa kosztów Wydatki Udział w kosztach
Edukacja i kultura 10.891,80 5,85%
Zdrowie (rehabilitacja) 35.640,89 19,15%
Pomoc społeczna 139.459,42 74,92%
Inne koszty 160,00 0,09%
Koszty administracji 0,00 0,00%
RAZEM 186,152.11 100,0%

2009

Program / grupa kosztów Wydatki Udział w kosztach
Edukacja i wychowanie 6.601,73 9,1%
Zdrowie (rehabilitacja) 18.251,14 25,1%
Pomoc społeczna 46.671,22 64,3%
Koszty administracji 1.084,20 1,5%
RAZEM 72.608,29 100,0%

2008

Program / grupa kosztów Wydatki Udział w kosztach
Edukacja i wychowanie 2536,58 12,4%
Zdrowie (rehabilitacja) 15.675,52 76,7%
Pomoc społeczna 2055,02 10,1%
Koszty administracji 168,00 0,8%
RAZEM 20.435,12 100,0%

2007

Program / grupa kosztów Wydatki Udział w kosztach
Edukacja i wychowanie 20.934,73 54,2%
Zdrowie (rehabilitacja) 17.050,00 44,2%
Koszty administracji 607,00 1,6%
RAZEM 38.591,73 100,0%